Komentář ministra k údajům ČSÚ o bytové výstavbě za 1. čtvrtletí 2008

Komentář ministra k údajům ČSÚ o bytové výstavbě za 1. čtvrtletí 2008

21. 1. 2009

V těchto dnech zveřejněná čísla Českého statistického úřadu o bytové výstavbě potvrdila trvalý trend růstu. V prvním čtvrtletí roku 2008 byla zahájena výstavba 9 570 bytů, tj. o 4,4 % více než ve stejném období 2007. Nárůst nemohl být ovlivněn poměrně dobrými klimatickými podmínkami pro stavebnictví ve sledovaném čtvrtletí, protože stejné nebo lepší podmínky byly i v roce předešlém, ve kterém byla čísla nižší.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena