IOP vyhlašuje kontinuální výzvu v oblasti modernizace a rozvoje systémů tvorby územních politik

IOP vyhlašuje kontinuální výzvu v oblasti modernizace a rozvoje systémů tvorby územních politik

21. 1. 2009

Od dnešního dne 10. dubna 2008 vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor řídícího orgánu IOP a OPTP, kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena