Deregulace nájemného se ve většině krajských měst prodlouží o dva roky

Deregulace nájemného se ve většině krajských měst prodlouží o dva roky

20. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo rozložit zvýšení nájemného propočtené na rok 2010 do tří let. Cílové hodnoty měsíčního nájemného původně předpokládané pro období roku 2010 tak bude dosaženo až k 1. lednu 2012. Ministerstvo stanoví maximální limity přírůstků nájemného pro léta 2010, 2011 a 2012 . Tato změna se dotkne všech krajských měst s výjimkou Ústí nad Labem a Ostravy a dále měst a obcí ve Středočeském kraji.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena