Další postup v rámci Politiky územního rozvoje ČR 2008

Další postup v rámci Politiky územního rozvoje ČR 2008

20. 1. 2009

Veřejná projednání zorganizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nad rámec stavebního zákona, z důvodu lepšího zapojení veřejnosti do procesu připomínkování pořizovaných dokumentů. Zahájení vnějšího připomínkového řízení a připomínkování PÚR ČR 2008 ze strany veřejnosti proběhlo 12. 6. 2008.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena