Prohlášení Daniela Touška, náměstka ministra pro evropské záležitosti a finanční toky, k článkům v d

Prohlášení Daniela Touška, náměstka ministra pro evropské záležitosti a finanční toky, k článkům v d

13. 1. 2009

Srovnání a hodnocení připravenosti jednotlivých řídících orgánů na čerpání strukturálních fondů, ke kterému dochází na stránkách denního tisku v této době, považuji za nepřesné a zavádějící.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena