Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou stále žádat MMR o podporu

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou stále žádat MMR o podporu

15. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále požádat o podporu MMR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena