Konference k ukončení projektu „Turistická trasa-Sasko-česká stříbrná cesta ve střední Evropě“

Konference k ukončení projektu „Turistická trasa-Sasko-česká stříbrná cesta ve střední Evropě“

14. 1. 2009

V rámci dokončení projektu přeshraniční spolupráce "Turistická trasa-Sasko-česká stříbrná cesta ve střední Evropě" proběhne 12. září v obci Bad Schlema v Sasku prestižní konference, které se zúčastní zástupci samospráv ze saské a české strany. Ministerstvo pro místní rozvoj bude zastupovat gestor realizace programu Ing. Josef Žid z odboru regionální přeshraniční spolupráce. Programem konference bude politika cestovního ruchu v saském i českém příhraničním regionu a zhodnocení realizovaného projektu (marketingového konceptu) nové turistické trasy v Krušnohoří, který byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena