Informace k výpočtu jednostranného zvyšování nájemného z bytů v roce 2008

Informace k výpočtu jednostranného zvyšování nájemného z bytů v roce 2008

15. 1. 2009

První místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek podepsal dne 25. června 2007 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které bylo dne 29. června pod číslem 151/2007 Sb. publikováno ve Sbírce zákonů v částce 55

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena