Evropské dotační programy na přeshraniční projekty

Evropské dotační programy na přeshraniční projekty

14. 1. 2009

Evropské dotační programy přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA jsou nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. V minulém programovacím období 2004-2006 bylo vyčleněno na tyto programy celkem 55 milionů eur. V období novém 2007-2013 se tato částka zvýšila na 351 milionů eur a programy byly zařazeny jako samostatný Cíl 3 strukturálních fondů s názvem Evropská územní spolupráce.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena