Dokončen další projekt Fondu soudržnosti rychlostní silnice R 48 Bělotín - obchvat

Dokončen další projekt Fondu soudržnosti rychlostní silnice R 48 Bělotín - obchvat

15. 1. 2009

Ve čtvrtek 2. srpna bude slavnostně uvedena do provozu rychlostní silnice u města Olomouce R 48 Bělotín - obchvat. Tento projekt je dalším z řady úspěšně dokončených projektů kofinancovaných z Fondu soudržnosti, jehož Řídícím orgánem je Odbor Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Řídící orgán jako nedílná součást implementačního systému čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti EU poskytoval pomoc v průběhu realizace celého projektu včetně monitoringu, certifikace a zprostředkování plateb z Evropské komise.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena