Český tým jednal v Bruselu také o oblasti dopravy

Český tým jednal v Bruselu také o oblasti dopravy

15. 1. 2009

V oblasti dopravy vyjednávací tým Evropské komise s uspokojením přijal ujištění, že Operační program Doprava i celý rámcový kontext dopravy v NSRR vychází z Dopravní politiky ČR 2005 - 2013. Podkladem pro tvorbu rámcových záměrů v dopravě byl také strategický dokument: "Generální strategie pro dopravní infrastrukturu - GEPARDI".

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena