Vláda vzala na vědomí účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti SFRB za rok 2005

Vláda vzala na vědomí účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti SFRB za rok 2005

14. 1. 2009

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) výdajové položky rozpočtu na rok 2005 z převážné části vyčerpal a splnil tak své hlavní úkoly dané rozpočtem na rok 2005.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena