Vláda schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR

Vláda schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR

13. 1. 2009

Vláda ČR schválila návrh Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR), který jí předložil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Doporučila krajům a hlavnímu městu Praha zohledňovat tento dokument při pořizování územně plánovací dokumentace a při zpracování koncepčních dokumentů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena