Vláda projednala návrh Národního strategického referenčního rámce

Vláda projednala návrh Národního strategického referenčního rámce

13. 1. 2009

Projednaný materiál předložený ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem je součástí přípravy České republiky na čerpání prostředků určených pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007 - 2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena