Vláda doporučila starostovi Terezína pokračovat v přípravě dalších fází projektu obnovy města Terezí

Vláda doporučila starostovi Terezína pokračovat v přípravě dalších fází projektu obnovy města Terezí

14. 1. 2009

Vláda vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení vlády o finančním řešení havarijního stavu města Terezín a také koncepci víceletého projektu celkové obnovy města a rekonstrukce památkové rezervace na jeho území (Europrojekt Terezín).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena