Netrpělivě očekávaná čísla a mnoho diskusí ohledně cen nájemného

Netrpělivě očekávaná čísla a mnoho diskusí ohledně cen nájemného

13. 1. 2009

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného jednoznačně upřednostňuje dohodu obou stran tohoto občanskoprávního vztahu. "Měli bychom si postupně zvykat na to, že nájem je dočasné přenechání věci, nebo její části, za úplatu jiné osobě na základě sjednaných podmínek včetně výše této úplaty. Do budoucna by mělo stále více soukromoprávních vztahů - nájmů, mít takovýto sjednaný charakter. Proto by si měly obě strany, pronajímatelé i nájemci, zvykat na to, že jakékoli změny v nájemním vztahu včetně výše nájemného je nutné dohodnout," řekl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena