Ministři zemí V4, Bulharska a Rumunska podepsali společné komuniké

Ministři zemí V4, Bulharska a Rumunska podepsali společné komuniké

13. 1. 2009

Na pozvání ministra pro místní rozvoj ČR, Radko Martínka, se v pondělí 24. dubna sešli na Zámku Lednice zástupci zemí V4, Bulharska a Rumunska. Společně jednali například o aktuálním stavu čerpání evropských Strukturálních fondů a Kohezního fondu v programovacím období 2004 - 2006, diskutovalo se také o programovacím období 2007 - 2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena