Konečným příjemcům bylo z EU proplaceno více než 780 mil. korun

Konečným příjemcům bylo z EU proplaceno více než 780 mil. korun

13. 1. 2009

V prostorách hotelu Pyramida v Praze se ve středu 19. dubna konalo šesté zasedání Monitorovacího výboru Společného regionálního operačního programu (MV SROP) - největšího z pěti operačních programů, v rámci kterých čerpá Česká republika dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Nejdůležitějšími body jednání byly aktuální věcné a finanční pokroky v programu SROP a schválení jeho výroční zprávy za rok 2005.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena