K nálezu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti

K nálezu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti

14. 1. 2009

Ústavní soud dne 11. dubna 2006 zveřejnil své rozhodnutí týkající se ústavní stížnosti jednoho ze soukromých pronajímatelů nájemních bytů. Ústavní soud došel k závěru, že bylo porušeno jeho základní právo na soudní ochranu a tím bylo dotčeno i jeho právo vlastnické.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena