Do 30. června můžete ještě využít podporu na opravy či modernizaci panelových domů za nezměněných po

Do 30. června můžete ještě využít podporu na opravy či modernizaci panelových domů za nezměněných po

13. 1. 2009

Prvního července 2006 nabývá účinnosti novela nařízení vlády na základě něhož poskytuje Státní fond rozvoje bydlení ČR od roku 2001 podporu ve formě úrokové dotace k úvěru na opravy a modernizace panelových domů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena