Česká republika má strategický plán regionálního rozvoje

Česká republika má strategický plán regionálního rozvoje

13. 1. 2009

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek předložil vládě Strategii regionálního rozvoje České republiky (dále jen Strategie). Na dnešní schůzi vláda tento základní koncepční dokument schválila a zároveň vymezila regiony se soustředěnou podporou státu na roky 2007 - 2013.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena