Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

8. 1. 2009

Zákon upravuje zejména podmínky pro vyvlastnění, principy náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva, vypořádání práv třetích osob k vyvlastňovaným pozemkům nebo stavbám, vyvlastňovací řízení včetně příslušnosti k jeho vedení a soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění. Tento zákon neobsahuje žádné účely (důvody), pro které lze vyvlastnit; ty jsou uvedeny v jiných zákonech.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena