Vláda schválila výzkumný program na realizaci priorit regionální politiky České republiky

Vláda schválila výzkumný program na realizaci priorit regionální politiky České republiky

9. 1. 2009

Vláda ČR schválila na svém jednání návrh programu výzkumu a vývoje "Výzkum pro řešení regionálních disparit" na poskytování účelové finanční podpory na řešení projektů výzkumu a vývoje, který jí prezentoval ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Program bude předložen k notifikaci Evropské komisi. Nevyvolá žádné rozdíly ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani žádné zvýšené nároky na výdaje státního rozpočtu nad rámec stanovený střednědobým výhledem. Jeho financování je plánováno v rámci výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena