Vláda přijala návrh stavebního zákona

Vláda přijala návrh stavebního zákona

12. 1. 2009

Vláda dnes schválila na svém jednání návrh stavebního zákona a návrh změnového zákona, kterým se mění 48 zákonů souvisejících se stavebním zákonem. Předkladatelem těchto zákonů je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a spolupředkladateli Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Dnešním dnem byla završena čtyřletá etapa přípravy tohoto právního předpisu, jehož věcný záměr vláda schválila 20. června 2001.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena