ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA LÉTA 2007 – 2013 A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ N

ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA LÉTA 2007 – 2013 A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ N

12. 1. 2009

se uskuteční v úterý 17. května 2005 od 15.00 hod, v nové budově Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, v posluchárně D, v přízemí (vchod od budovy odborů). Veřejné projednání je uspořádáno pro zástupce příslušných úřadů a ostatních orgánů veřejné správy, pro akademické instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena