Úspěšní předkladatelé projektů hovořili s ministrem o plánech

Úspěšní předkladatelé projektů hovořili s ministrem o plánech

12. 1. 2009

Setkání úspěšných předkladatelů projektů z oblasti cestovního ruchu a regenerace městských center v rámci Společného regionálního operačního programu proběhlo za přítomnosti ministra pro místní rozvoj, Radko Martínka, v Třeboni. V rámci podvečera byly jednotlivými účastníky představeny projekty, včetně jejich žádostí o platbu a problémů, s nimiž se setkávají.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena