Twinningový projekt Phare k posílení systému zadávání veřejných zakázek v České republice úspěšně sk

Twinningový projekt Phare k posílení systému zadávání veřejných zakázek v České republice úspěšně sk

9. 1. 2009

Twinningový projekt "Posilování systému zadávání veřejných zakázek v ČR" byl zahájen 13. května 2004 a trval 15 měsíců. Jeho rozpočet, který představoval 18 milionů korun (600 000 Euro), byl plně hrazen z finančních prostředků EU v rámci programu Phare 2003. Základním cílem projektu bylo prosazovat dodržování zásad transparentnosti, nediskriminace a efektivity v systému zadávání veřejných zakázek v souladu s legislativou EU. Na vytváření uceleného systému pro zadávání veřejných zakázek u nás spolupracovali čeští a němečtí partneři.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena