Průzkum „Zkušenosti žadatelů ve SROP ve Středočeském kraji“ ukázal dobrou připravenost odpovědných i

Průzkum „Zkušenosti žadatelů ve SROP ve Středočeském kraji“ ukázal dobrou připravenost odpovědných i

8. 1. 2009

Krajský úřad Středočeského kraje nechal v září a říjnu 2005 zpracovat průzkum mezi úspěšnými i neúspěšnými žadateli o podporu ze Společného regionálního operačního programu (SROP). "Průzkum - zkušenosti žadatelů ve SROP ve Středočeském kraji" měl za hlavní cíl získat přehled zkušeností subjektů, které podaly projektovou žádost v daném kraji. Výsledky mají upozornit na problémy, které se vyskytly v jednotlivých fázích projektů SROP z pohledu žadatelů a posloužit jako podklady k možnému zlepšení systému. Hlavní zjištění průzkumu vycházejí pozitivně.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena