Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství

12. 1. 2009

Dne 12.1. 2005 se v Praze konalo druhé zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS), nejvyššího orgánu v řízení podpory poskytované regionům ČR z fondů EU. MV RPS odpovídá za účinnost a kvalitu realizace programů v rámci tzv. Cíle 1 regionální politiky EU ve výši 1,454 miliardy EUR pro roky 2004-6.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena