Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství schválil výroční zprávu

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství schválil výroční zprávu

9. 1. 2009

První červnový den se v Praze konalo třetí zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS), nejvyššího orgánu v řízení podpory poskytované regionům ČR z fondů EU. MV RPS odpovídá za účinnost a kvalitu realizace programů v rámci tzv. Cíle 1 regionální politiky EU ve výši 1,454 miliardy EUR pro roky 2004 - 2006.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena