Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo a zkrátilo platnost Koncepce státní politiky cestovního

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo a zkrátilo platnost Koncepce státní politiky cestovního

12. 1. 2009

Dne 5. ledna 2005 schválila vláda ČR svým usnesením č. 23 materiál "Postup realizace a aktualizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice do roku 2006" (dále jen "Koncepce"). Tím byla aktualizována a zkrácena současně platná Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2002 - 2007.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena