Koncesní zákon zajistí spolupráci soukromého a veřejného sektoru

Koncesní zákon zajistí spolupráci soukromého a veřejného sektoru

9. 1. 2009

Vláda dnes schválila předložený návrh koncesního zákona a související právní předpisy zejména o spolupráci veřejného a soukromého sektoru při financování a zajišťování některých veřejných služeb (obecně v Evropě je tato oblast nazývána PPP, čili "Public Private Partnership" - "Veřejně soukromá partnerství").

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena