Jednání o rozpočtu byla stěžejní a vynaložené úsilí se vyplatilo

Jednání o rozpočtu byla stěžejní a vynaložené úsilí se vyplatilo

8. 1. 2009

Evropští státníci dospěli k dohodě o novém rozpočtu Evropské unie na léta 2007 až 2013. Česká republika by mohla ročně získat čistý příjem až 93 miliard korun, a to převážně na rozvoj vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání, vědy a výzkumu, dopravní infrastruktury a životního prostředí, v obecné rovině na rozvoj regionů a měst. ČR získá po přijatých změnách v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi ze strukturálních fondů nejvíce prostředků v přepočtu na obyvatele: 330 eur ročně.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena