Fondy Evropské unie ve finanční perspektivě

Fondy Evropské unie ve finanční perspektivě

6. 12. 2008

Finanční perspektiva představuje víceletý finanční rámec EU , který je přijímán ve formě dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Předmětem dohody jsou hlavní rozpočtové priority Evropské unie a nastavení výdajových stropů pro každou z těchto priorit.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena