Česká republika se připravuje na čerpání evropských dotací po roce 2006

Česká republika se připravuje na čerpání evropských dotací po roce 2006

12. 1. 2009

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek svolal jednání Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV). Ten projednal postup přípravy programových dokumentů umožňujících maximální využití finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v příštím programovém období 2007 - 2013. Výboru předsedá ministr Martínek a jeho členy jsou vysocí představitelé státní správy a samosprávy, stejně jako významní činitelé hospodářských a sociálních partnerů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena