Workshop na téma: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 region soudržnosti Praha

Workshop na téma: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 region soudržnosti Praha

7. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky pořádá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy pilotní instruktážní workshop na téma: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 region soudržnosti Praha - "Příprava před vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí pomoci ze strukturálních fondů EU"

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena