Nejčastější chyby při předkládání projektů do 1. výzvy SROP

Nejčastější chyby při předkládání projektů do 1. výzvy SROP

7. 1. 2009

Celkem bylo předloženo 322 regionálních projektů. Řada z těchto projektů však neobsahovala všechny potřebné náležitosti, a proto byla z procesu administrace vyřazena.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena