Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec předkládá vládě návrh zákona o veřejných zakázkách

Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec předkládá vládě návrh zákona o veřejných zakázkách

8. 1. 2009

Principy předkládaného zákona vycházejí z potřeby zvýšení kvality přípravy veřejných investic. Při přípravě zákona spolupracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj s experty Komise pro vnitřní trh EU a s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který je spolupředkladatelem zákona.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena