Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec předkládá vládě návrh finančního řešení havarijního stavu měst

Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec předkládá vládě návrh finančního řešení havarijního stavu měst

8. 1. 2009

Vzhledem k tomu, že město Terezín není schopné díky stávajícímu stavu městského rozpočtu finančně krýt odstranění povodňových škod, bude ministr pro místní rozvoj Pavel Němec prosazovat ve vládě uvolnění dalších prostředků na sanaci tohoto unikátního města, které bylo tak těžce postiženo srpnovými povodněmi. Komplexní materiál bude zařazen na jednání vlády již 4.6., a to mimořádně na žádost ministerstva pro místní rozvoj.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena