Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnocuje nálezy auditu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnocuje nálezy auditu

7. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnotí v nejbližších dnech průběžné výsledky auditu připravenosti na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Už dnes je ale jisté, že výsledky auditu neovlivní vyplácení pomoci žadatelům.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena