K definitivnímu znění Programu poskytování dotací obcím na opravy

K definitivnímu znění Programu poskytování dotací obcím na opravy

8. 1. 2009

Definitivní verze programu vznikala na základě intenzivních jednání se zástupci samospráv, což je také důvodem časového posunu jejího schválení.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena