Fondy EU – vývoj čerpání a realizace projektů v ČR

Fondy EU – vývoj čerpání a realizace projektů v ČR

7. 1. 2009

Zájem o spolufinancování projektů ze Strukturálních fondů ukazuje, že například v oblastech podpory cestovního ruchu, podpory rozvoje malých a středních podniků, pořizování strojů pro zemědělce či čištění odpadních vod nebude problém vyčerpat přidělené prostředky.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena