Závěry právní analýzy ve věci povinného pojištění cestovních kanceláří v případě jejich úpadku.

23. 3. 2012

Cestovní kanceláře i pojišťovny jsou ve své činnosti vázány několika platnými směrnicemi, nařízeními a zákony. Povinné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena