Základní fakta o kontrolní činnosti MMR ČR při provozování CK - Reakce na tiskové vyjádření General

10. 7. 2012

MMR ČR k žádosti o koncesi na provozování cestovní kanceláře vydává stanovisko příslušnému živnostenskému odboru na základě posouzení zákonem daných náležitostí. Žadatel o koncesní listinu na provozování cestovní kanceláře ke své žádosti mimo jiné předkládá i originál pojistné smlouvy na pojištění proti úpadku v rozsahu ustanovení § 6 až 8 zákona č. 159/1999 Sb. Nastavení splátek pojistného je věcí každé pojišťovny provozující tento druh pojištění v podmínkách její pojistné smlouvy. Ministerstvo bere za účinnou pojistnou smlouvu dnem nabytí právní moci rozhodnutím o udělení koncesní listiny.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena