Vyjádření MMR ČR k jednání CK Majestic Travel

9. 7. 2012

Dne 9. 7. 2012 oznámila Generali Pojišťovna a.s. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, že CK Majestic Travel není pojištěna proti úpadku. Pojistná smlouva mezi CK Majestic Travel a pojišťovnou Generali nenabyla účinnosti, jelikož cestovní kancelář neuhradila pojistné a depozit a na základě této skutečnosti nebyly naplněny podmínky stanovené v pojistné smlouvě.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena