Výhrady MMR k přípravě nového územního plánu hl. města Prahy

31. 5. 2012

MMR ČR má podle kompetenčního zákona mimo jiné vymezenou působnost v oblasti stavebního zákona, tedy v oblasti územního plánovaní a stavebního řádu. V kompetenci náměstka ministra pro místní rozvoj pro územní a bytovou politiku Miroslava Kalouse je právě oblast územního plánování a stavebního řádu. Proto náměstek Kalous ve svém dopise upozornil zástupce Magistrátu hl. města Prahy na to, že některá jejich přijatá rozhodnutí mohou do budoucna způsobit Praze komplikace, a to zejména v případě, že nebudou detailně dopracována a dořešena v souladu s platnou legislativou.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena