Stanovisko MMR policejnímu stíhání 9 starostů a 2 podnikatelů kvůli dotačním podvodům

4. 5. 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj při udělování dotací v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2009 vycházelo z pravidel schválených Vládou České republiky. Hodnotitelská komise při posuzování oprávněnosti jednotlivých žádostí bere vedle posouzení podmínek pro udělení dotace ohled také na dobrozdání příslušných krajů a posudky znalců, zejména z oboru stavebnictví.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena