Zákon o sociálním bydlení nebude.

28. 8. 2012

V uplynulých dnech se v médiích často vyskytovalo téma komplexního řešení sociálního bydlení. Vzhledem k tomu, že si pod tímto řešením někteří mylně představují vytvoření nového zákona o sociálním bydlení, uvádíme tuto skutečnost na pravou míru.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena