Reakce na zprávu: Česku hrozí, že letos přijde v evropských fondech o 22 mld. Kč

21. 6. 2012

Média reagují na dokument vypracovaný MMR ČR, určený k projednání vlády ČR. V materiálu jsou mimo jiné uvedena vyjádření Auditního orgánu a Platebního a certifikačního orgánu k jednotlivým operačním programům. Platební a certifikační orgán (MF ČR) ve svém vyjádření uvádí, že v případě, že se nepodaří obnovit proces certifikace u daných operačních programů, hrozí riziko ztráty finančních prostředků. Uvedené částky však nelze sčítat a vytrhovat z celkového kontextu. MMR ČR vyhodnocuje rizika řízení operačních programů a navrhuje účinná opatření. Uvedené riziko je v tuto chvíli tedy pouze nejčernější krizový scénář.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena