Reakce na informace v článku "Projekt Národní elektronický nástroj aneb Jak to nedělat"

24. 1. 2014

MMR ČR se ohrazuje vůči informacím uvedeným v článku „Projekt Národní elektronický nástroj aneb Jak to nedělat“ ze dne 23.01.2014 v aktuálním znění uveřejněném v internetovém médiu www.ceskapozice.cz. Projekt v žádném případě není předražen, cena odpovídá rozsahu a komplexnosti zpracovávaného díla, zpoždění dokončení díla je dáno objektivními okolnostmi, které zadavatel nemohl předvídat, finanční zdroje jsou uvolňovány dle skutečného rozsahu realizovaného díla, zadavatel uplatňuje zádržné.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena